Proizvod: GUMENE MEMBRANE

Izrađujemo gumene membrane i membrane kombinirane sa platnom o debljine 1 mm na dalje.
Materijal membrane ovisi o mediju kojeg brtvi kao i o tlakovima koji na membranu djeluju usred rada.
Izrađujemo membrane za vodu, kemikalije, benzin, naftu, ulje itd. i prema uzorku ili zahtjevu.

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr