Proizvod: NAUTIČKI PROGRAM

Program nautičkih brtvi i membrana izrađujemo prema najvišim standardima otpornosti na morsku vodu.
Također izrađujemo sve setove oringa za pumpe (nanni, yanmar itd ), kao i simeringe visokog pritiska za hidro pumpe ( volvo...).
Izdvojili bi samo neke proizvode iz proizvodnje:

  • WC setovi membrana svi tipovi 
  • zaštitne gumice zatezača sajli – salona 37 i 42 
  • simeringi u metričkim i američkim mjerama sa INOX oprugama 
  • manžete i o-ringi raznih pumpa mora

30 godina iskustva su naša garancija za Vaše povjerenje

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr