Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
4 12 6 B
4 16 7 A
4.5 16/55 7 A
4.5 16 7 A
4.5 27 9/2,5 A
5 16 5 A
5 16 7 A
5 20 7 A
5 21/53 8 A
5 26 8 A
5 27 A
6 13 4 B
6 14 6 A
6 15 7 A,B
6 16 5 A
6 16 7 A
6 16 8 A
6 18 5 A
6 19 6 A
6 19/43 8 A
6 21 7.5 A
6 21/66 7.5 A
6 22 7 A
6 22/60 7 A
6 22 7 A,BUP
6 25 4 A
6.5 19 6 A
7 10 5 B
7 15 5 A
7 16 7 A
7 18 8 A
7 20 6 A
7 22 7 A
7 24 7 A
7.8 19.5 6 A
8 12 3 B
8 14 4 B
8 16 6 A
8 16 7 A
8 18 5 A
8 18 7 A
8 18 8 A
8 19 4 A
8 19 7 A
8 20 8 A
8 22 6 AUP
8 22 7 A
8 24 5 A
8 25 9 A
8 26 8 A
8 28 8 A
8 30 8 A
9 17 4 A
9 18 5 A
9 18 6 A
9 19 6 A
9 19.2 4 A
9 22 8 A
9 25 8 A
9 26 7 A
9.5 22.2 6.3 A
9.5 23 6.4 A
9.5 25.4 8 A
10 14 3 B
10 15 3 B
10 16 3 B
10 16 4.4 A
10 16 5 A
10 16 7 A
10 17 3 B
10 18 6 A,B
10 18 8 A
10 19 7 A
10 19 7 A,VP
10 20 5 B
10 20 7 A,VP
10 20 10 A
10 20.7 4 A
10 21 7 A
10 22 6/6,5 AUP
10 22 7 A
10 22 10 A
10 22.4 6.5 A
10 23 5 A
10 24 5 A
10 24 7 A
10 25 6 A
10 26 7 AUP
10 27 6 A
10 28 4 A
10 28 7 A
10 30 8 A
10 30 10 A
10 30 12 A
10 32 7 A
10 32 9,5/4 AUP
10 40 8,5/3 A
10 40 8.5 A
10.7 22.2 6 AUP
11 17 4 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr