Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
15 40 7 A
15 40 8,5/3 A
15 40 10 A
15 42 7 A
15 42 10 A,VP
15 42 10 A
15 47 10 A
15.36 25.5 4.76 A
15.5 29 8 A
15.6 28.6 6.35 A
15.7 25.5 4.6 A
15.8 25.4 6.3 A
16 22 4 B
16 23 5 B
16 24 3 B
16 24 5 AUP
16 24 6 AUP
16 24 7 A
16 24 8/5 AUP
16 25 8 A
16 26 7 AUP
16 28 4 A
16 28 7 A
16 28 8 A
16 28.5 7 A
16 29 8 A
16 29.6 10 AUP
16 30 4.5 A
16 30 7 A
16 30 10 A,AUP
16 32 3 A
16 32 8 A
16 32 10 AUP
16 34 4 A
16 35 7 A
16 35 10 A
16 36 10 A
16 38 10 A
16 40 6 A
16 40 10 A
16 65 5 A
16.7 28.8 8 B
17 22 7 A
17 24 5 A
17 24 7 A
17 25 5 A
17 25 7 A
17 26 6 B
17 27 7 A
17 28 5,5 A,VP
17 28 7 AUP
17 30 5 AUP
17 30 7 AUP
17 30 10 A,AUP,VP
17 32 5 A
17 32 7 A
17 32 10 A
17 33 7 A
17 34 4 A
17 35 7 AUP
17 35 8 AUP
17 35 10 A
17 36 6.5 A,VP
17 37 7 A
17 40 3 A
17 40 5 A
17 40 7 AUP
17 40 8,5 A
17 40 10 A
17 42 9 A
17 47 7 A
17 47 10 A
17.46 28.7 7 A
17.5 28.6 6.3 A
17.5 34 7/10 A
17.7 25.4 9.5 A
18 23 3,58 B
18 24 3 A
18 24 7 B
18 26 5.5 A
18 27 9 A
18 28 5.5 A
18 28 7 A,VP
18 28 7 AUP
18 30 6 A
18 30 7 A
18 30 10 A
18 31.2 11/9 A
18 32 5 A
18 32 7 AUP
18 32 8 A
18 32.5 8 A
18 33 7 A
18 34 4 A
18 34 7 A
18 35 7 A
18 35 10 A,B
18 36 6.5 A,VP
18 47 10 A
19 25 10 B

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr