Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
25 42 10 AUP
25 43 5 A
25 43 8 A
25 43 10 A
25 44 7 AUP
25 44.7 10 A
25 45 3 A
25 45 7 A
25 45 10 A
25 46 7 A
25 47 7 AUP
25 47 10 AUP
25 48 7 A
25 48 13 A
25 49 15/10 AUP
25 50 7 A
25 50 10 AUP
25 50 12 A
25 50.8 10/12 AUP
25 52 7 AUP
25 52 10 AUP
25 52 12 A
25 53.5 13/10 AUP
25 57.4 10 A
25 62 8 A
25 62 10 AUP
25 65 8 A
25 68 7 A
25 68 10 A
25 70 8 A
25 72 7 A
25 72 12 B
25.4 33.1 4 AUP
25.4 36.6 8 A
25.4 44.5 6.5 A
25.4 44.5 9 A
25.4 44.5 11 B
25.4 50.8 7.3 A
26 32 4 A
26 33 6 A,VP
26 34 4 A
26 34 5/5,5 AUP
26 37 7 AUP
26 38 8 A
26 42 8 AUP
26 46 7 A
26 47 6 A
26 50 12 B
26.5 35 7 A
26.5 46.5 10 A
27 35 7 A,B
27 37 7 A
27 38 6 A,VP
27 38 8 A
27 40 6.5 A
27 42 7 A,VP
27 42 10 A
27 43 8 AUP,VP
27 43 10 A
27 45 10 A
27 47 7 AUP
27 47 10 A
27 50 7 A
27 50 10 A
27 52 7 A
28 35 3.8 B
28 35 5 B
28 35 7 B
28 36 7 A
28 37 7 A
28 38 7 A,VP
28 38.2 6 A
28,6 39 4,9 A
28 40 5 A
28 40 7 AUP
28 40 10 A
28 42 8 A
28 42 10 A
28 43 8 A
28 44 10 A
28 45 7 A
28 45.4 6,6/10,4 A
28 47 7 AUP
28 47 8 A
28 47 10 A
28 48 10 A
28 48.6 8 A
28 50 10 A
28 51 7 A
28 52 7 AUP
28 52 10 AUP
28 62 12/10 AUP
28.5 37 5 A,VP
28.5 38.5 9.5 A
28.5 39.5 9.5 A
28.5 52.4 6.35 B
28.56 42 5.5 A,VP
28.56 48 5.5 A
28.57 41.23 7.93 A
28.6 39 4,9 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr