Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
44 60.5 8 BUP
44 61 7 A
44 62 10 A
44 62 12 A
44 64 10 A
44 70 12 A
44 81 13 A
44.4 69.8 6.35 CUP
44.5 57.5 9 A
44.5 60 7 A,VP
44.5 62 10 AUP
44.5 63.6 6 A,VP
44.5 63.6 9.5 A
44.5 63.6 12 A
44.5 68.25 15.85 CUP
44.5 68.3 14 AUP
44.7 54 6.5 AUP
44.7 65.55 12/10 AUP
45 52 4 A
45 52 7 B
45 52 10 A,B
45 55 7 A
45 56 8 A
45 58 7 A
45 58 9 B
45 59.13 10 A
45 60 7 A,AUP
45 60 8 A
45 60 10 AUP
45 60 12 A
45 62 7 A,AUP,VP
45 62 8 A
45 62 10 A,AUP
45 62/66 10 A
45 62 12 A,B
45 63 12 A
45 65 5 A,VP
45 65 7 AUP,VP
45 65 8 A
45 65 10 AUP
45 65 12 AUP,B
45 66 7 A
45 66 10 A
45 67 7 A,AUP
45 67 12 A
45 68 8 A
45 68 10 A
45 68 12 AUP
45 68.3 8 A
45 70 10 A
45 70 12 A
45 70 13 A
45 72 8 A
45 72 10 AUP
45 72 12 A
45 75 8 A
45 75 10 A
45 75 12 A
45 78 10 A
45 80 5/7 AUP,VP
45 80 8 A
45 80 10 A
45 80 13 A
45 84 10/12 AUP
45 85 10 A
45 85 12 AUP
45 90 10 A
45 90 12 A
46 57 10 B
46 62 9 A
46 67 10 A
46 70 13 A
46 78 10 A
46.2 80 7 AUP
46.3 73.1 12 A
46.5 63.6 9.7 A
47 60 10 A
47 60 12 A
47 62 6 A
47 62 7 A
47 62 8 A
47 62 10 A
47 62 12 A
47 65 8 A
47 70 8 A
47 70 10 A
47 80 10 A
47 85 13 A
47 88 10/12 AUP
47.5 66.6 10 A
47.5 76.2 12.7 A
47.6 69.8 8 AUP
48 58 4.5 A
48 58 8 A
48 58 10 A
48 60 10 A
48 62 8 A
48 62 10 A
48 64 10 A
48 65 10 AUP,B

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr