Proizvod: MANŽETA

Manžete hidraulike razlikujemo prema namjeni i tlaku koji moraju izdržati.

Zato postoje razni tipovi manžeta počevši od klasične manžete sa utorom, basel manžete, pakung manžete sa vodilicama , v-pakung itd.

Izrađuje se od uljnootpornih materijala tvrdoće 90 shA.
Mogu biti statičke i dinamičke u MUN i MUR varijanti.

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr