Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
32 54 8 A
32 55 7 A
32 55 10 AUP
32 56 7 A
32 56 10 A
32 56 12 A
32 58 7 AUP
32 58 10 AUP
32 58 12 A
32 62 6.5 C
32 62 7 A
32 62 10 AUP
32 65 13 A
32 72 12 A
32.9 42.1 3.8 B
33 40 3 A,VP
33,34 46,04 4,75 A,VP
33 46 10 AUP
33 49.5 8 AUP
33 50 8 AUP
33 50 10 AUP
33 50 12 AUP
33 52 10 A
33 55 10 A
33 56 10 A
33 56 12 A
33 58 10 A
33 73 10 A,VP
33.5 47 7 A
34 44 5 B
34 44 8 AUP
34 50 8 AUP
34 50 10 A
34 51.8 7.5 AUP
34 52 8 A
34 52 10 A
34 55.7 9 AUP
34 56 10 A
34 57 6 A
34 57.3 12 A
34 62 7 A
34 62 10 AUP
34 72 10 A
34.5 52.5 9.5 A
34.9 46.4 6 A
35 40 4 B
35 41 4 A
35 42 4 B
35 42 7 B
35 45 4 B
35 45 7 A,B
35 45 10 A
35 47 7 AUP,VP
35 47 10 A
35 47.5 7 A
35 48 5.5 A,VP
35 48 7 AUP
35 48 8 A
35 48 10 A
35 49.5 8 A
35 50 7 AUP
35 50 8 A
35 50 10 A
35 50 12 A
35 52 5 A
35 52 7 AUP
35 52 8 A,VP
35 52 8.8 A
35 52 10 A
35 52 12 AUP
35 54 7 A
35 54 10 A
35 55 6.5 A
35 55 7 AUP
35 55 8 A
35 55 10 AUP
35 55 12 A
35 56 5 A
35 56 7 A
35 56 10 AUP
35 56 12 A
35 57 9 AUP
35 57 10 A
35 58 10 A
35 58 12 A
35 60 10 A
35 60 12 A
35 60 13 A
35 62 5 A
35 62 7 AUP
35 62 8 A
35 62 10 AUP
35 62 12 A,AUP
35 62 15 A,CUP
35 63.5 9.5 A
35 65 10 AUP
35 65 12 A
35 65 13/11 AUP
35 68 10 A
35 70 7 AUP

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr