Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
22 35 6 A,VP
22 35 7 A
22 35 10 A
22 35.5 6 AUP,VP
22 36 6 A
22 37 7 A
22 37 8/12 A
22 37 9 AUP
22 38 7 A
22 38 8 AUP
22 38 9 A
22 38 10 A
22 40 7 AUP
22 40 8 AUP
22 40 10 A
22 40 16/12 AUP
22 40 20 A
22 42 7 A
22 42 10 AUP
22 43 10 AUP
22 45 5 A
22 45 7 A
22 47 7 AUP
22 47 10 A
22 48 3/12 AUP
22 50 10 A
22 52 7 AUP
22 52 12 A
22 55 10 A
22 56 10 A
22 62 10 A
22.15 38 5,5/7 A,VP
22.22 34.96 6.35 A
22.23 35.15 9.5 AUP,VP
22.5 28.5 3.33 B
23 34 7 VP
23 34,5/38 7.5 A,VP
23 34.5 6.35 A,VP
23 35 6.5 A,VP
23 35 8.5 AUP
23 36 6 A
23 38 9 A
23 40 5 B
23 41 8 A
23 42 7 A
23 43 6.5 A,VP
23 47 10 A
23 52 7 A
23.8 33.4 4 A
23.81 41.27 9.62 A
24 30 6 A
24 32 4 B
24 32 7 A
24 33 5 A
24 34 8/6 AUP
24 35 5.5 A
24 35 7 A
24 35 10 A
24 36 7 A
24 36 12/8 A
24 36.51 6.3 A,VP
24 37 7 A
24 40 7 A
24 40 10 A
24 41 8 A
24 42 7 A
24 42 10 A
24 43.5 4.5 A
24 44 10 A
24 45 10 A
24 46 10 A
24 47 7 A
24 47 10 A
24 52 12 A
24 55 10 A
24.6 42.8 8 AUP,VP
25 32 4 BUP
25 34 7.5 A,AUP,VP
25 34 10 A
25 35 6 AUP,VP
25 35 7 AUP
25 35 8 A
25 36 6 A
25 37 5 A
25 37 7 AUP
25 37 10 A
25 37.5 6.35 A,VP
25 38 7 AUP
25 38 10 A
25 38.25 8 A
25 39 6/10 A,VP
25 40 4.5 A
25 40 7 AUP
25 40 8 A
25 40 10 A
25 41 6 A
25 41 10 A,AUP
25 42 6,5 A,VP
25 42 7 AUP
25 42 9 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr