Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
40 52 7 AUP,B
40 52/58 7.5 AUP
40 52 8 A
40 52 9 AUP
40 52 10 A,BUP
40 54 10 A
40 55 4 A
40 55 6.5 A
40 55 7 A,AUP
40 55 8 AUP,B
40 55 10 AUP
40 56 7 A
40 56 10 AUP
40 56 12 A
40 57 7 A,AUP
40 57 10 A
40 57.15 10 A
40 58 8 AUP
40 58 9 AUP,B
40 58 10 AUP
40 60 6 A
40 60 8 A
40 60 10 AUP,B
40 60 12 A
40 62 5 A
40 62 7 AUP
40 62 8 A
40 62/78 10/15 AUP
40 62 10 AUP,BUP
40 62 12 AUP,BUP
40 62 17 A
40 65 10 A
40 65 12 A
40 66 11,5/9,5 A
40 68 10 AUP
40 68 12 A
40 68 15 A
40 70/80 10/13 AUP
40 70 10 AUP
40 70 15 A
40 72/88 8/14 AUP
40 72 10 AUP
40 72 12 A,AUP
40 75 10 A
40 80 8 AUP
40 80 10 AUP
40 80 12 AUP
40 85 10 A
40 90 10 A
40.9 46.8 5.35 BUP
41 50 5 A
41 56 9 AUP
41 68 7 AUP
41.3 66.65 12.6 BUP
41.5 50.8 4 AUP
42 50 12 A
42 52 7 A,B
42 52 10 B
42 52.5 5 B
42 54 7 A
42 55 7 A
42 56 7 AUP
42 57.15 10 A
42 58 8 AUP
42 58 10 A
42 60 8 AUP
42 60 10 A,VP
42 60 10 A
42 60 12 A
42 62 7 A,AUP
42 62 8 A
42 62 10 AUP
42 62 12 A
42 65 10 AUP
42 65 12 A,AUP
42 68 10 A
42 68 15/10 A
42 70 10 A
42 70 13 A
42 70 15 A
42 72 8 A
42 72 10 AUP
42 72 12 AUP
42 75 10 AUP
42 75 12 A
42 80 10 A
42 80 20/13 AUP
42 82 10 A
43 52 7 A
43 53 4 A
43 54 5 A
43 66 10 A
43 80 10 A
43.5 64 9.5 A,VP
44 52 7 A
44 54 5 B
44 57 6.5 B
44 58 10 A
44 60 9 A
44 60 12 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr