Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
28.65 39.8 8 A
29 40 8 A
29 43 7 A,VP
29 43 10 A
29 46 10 A
29 47 7 A
29 47 10 A
29 55 12 A
29 57 10 A
30 37 3 A
30 37 5 B
30 40 5 A
30 40 7 AUP,B
30 40 10 B
30 42,8/49 7,5/11 A,VP
30 42 7 AUP,B
30 42 10 A
30 43 8 A
30 44 7 AUP
30 44 8 A
30 44 10 A
30 44 11 AUP
30 45 8 AUP,VP
30 45 10 A
30 46 7 AUP
30 47 7 AUP
30 47 10 AUP
30 47 12 A
30 48 8 B
30 48 10 A
30 50 7 AUP
30 50 8 A
30 50 10 A
30 50 12 A
30 52 5 A
30 52 7 AUP,BUP,VP
30 52 10 A
30 52 12/10 AUP
30 52/62 12/8 AUP
30 53/60 13/10 A
30 53.5 10 A
30 53.5 14/9 AUP
30 54 10 A
30 55 5 A
30 55 7 AUP
30 55 10 AUP
30 55 12 A
30 56 6 A
30 56 10 A
30 56 12 A
30 58 10 A
30 60 10 AUP
30 62 4.5 A
30 62 7 A
30 62 10 AUP
30 62 12 A
30 62 14 A
30 64.4 13 A
30 65 12 A
30 68 10 AUP
30 72 6.5 A
30 72 10 AUP
30 80 7 A
30 92 10 A
30.3 41.4 4.95 A,VP
30.7 47.5 7 AUP
31.5 44.5 6.35 A
31.5 52.38 6.35 A
31.7 42 4 A
31.7 42.85 4.5 A,VP
31.7 50 4 A
31.75 42,8/49 8,5/11 VP
31.75 42.86 9.52 A
31.75 50.5 6.5 A,VP
31.75 50.8 9.5 A
31.75 69.85 8.5 A
31.8 47.5 9.5 A
31.95 44 6.5 A,VP
32 40 7 AUP
32 42 7 A
32 42 10 A
32 43 6 AUP
32 44 10 A
32 45 7 A
32 45 8 A
32 45 10 A
32 47 7 A,B
32 47 10 A,AUP,VP
32 48 7 AUP
32 48 10 A
32 50 7 A
32 50 10 A
32 50 12 A,B
32 51 11 A
32 52 5 A
32 52 7 A,VP
32 52 7 AUP
32 52 10 A,VP
32 52 11 AUP
32 52 12 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr