Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
35 70 7 AUP
35 72 7 A
35 72 8 BUP
35 72 10 AUP
35 72 12 A
35 74/81 11/15 AUP
35 76 10/14 AUP
35 80 10 A
35 84 7 A
35 85 10 A
36 44 7.5 A
36 46 10 A
36 49 7 AUP
36 50 5 A
36 50 7 A
36 52 5 A
36 52 9 A
36 54 7.5 A
36 55 6.5 A
36 56 8 A
36 56 10 A
36 58.3 15 AUP
36 60 10 A
36 62 7 A,AUP
36 62 10 A
36 62 10 AUP
36 64 10 A
36 68 10 A
36 68 12 A
36.5 47.5 7 AUP
36.5 50.8 8 AUP
36.5 52.5 8 AUP
36.5 52.5 12 AUP
37 47 4 B
37 48 8 A
37 50 10 A
37 52 10 A
37 55 6.5 A
37 55 10 A
37 56 12 A
37 57 10 A
37 60 10 AUP
37 62 8 A
37 62 10 A
37 66 12/9,5 AUP
37 68 13 A
37 76 12/9,5 AUP
38 47 7 A
38 48 4 B
38 48 10 AUP
38 50 6 A
38 50 7 AUP
38 50 10 A
38 52 8 AUP
38 52 10 A
38 54 7 A
38 54 10 AUP
38 55 6.5 A
38 55 7 A
38 55 10 A,AUP
38 55 12 A
38 56 7 A
38 56 10 A
38 56 12 A
38 57 11 B
38 58 9 A
38 58 12 A
38 59 10 A
38 60 10 A
38 60 13 A
38 60.5 10 A
38 60.5 12.7 A
38 62 7 A
38 62 10 A
38 62 12 AUP
38 62 12 A,VP
38 63.6 12 AUP
38 65 10 A
38 68 10 A
38 70 10/7 A
38 72 10 A
38 72 12 A
38 75 10 A
38 80 12 AUP
38.1 50.8 6.35 A,VP
38.1 55.8 6 A
38.1 63.65 12.7 A,AUP
38.1 66.6 12 A
38.5 51 11 A
39 52 7 A
39 60 10 A
39.5 58.9 9.5 A
39.5 68.24 9.5 A
40 50 4 A
40 50 4 A
40 50 7 B
40 50 10 A
40 50 12 B
40 52 5 A,VP
40 52 7,5/7 A,VP

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr