Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
19 26 7 A
19 27 4 A
19 27 6 A
19 28.8 6/4,5 AUP,VP
19 30 5 A
19 30 7 AUP,VP
19 31 11/8 AUP
19 32 7 AUP
19 32 10 A
19 33 5 A
19 34.9 4 AUP,VP
19 34.9 9,5/6,5 AUP,VP
19 35 7 AUP
19 35 10 A
19 36 6.5 A,VP
19 40 6.5 A
19.05 31.75 6.35 AUP,VP
19.05 33.34 8 AUP,VP
19.1 28.6 4.9 B
20 25 4 B
20 26 4 A
20 28 4 B
20 28 6 A
20 28 6.5 A,VP
20 30 4 A
20 30 5 A
20 30 7 AUP,B
20 31 11/8 AUP
20 32 5 A
20 32 7 A
20 32 10 A,AUP
20 33 7 AUP
20 34 7 A
20 34 7 AUP
20 35 4 A
20 35 6 A
20 35 7 A
20 35 8 A
20 35 10/16 A
20 35 10/7 A
20 35 10 A,AUP
20 35 12/8 A
20 36 7 A
20 36 8 AUP
20 36 10 A
20 37 7 A
20 37 10 A
20 38 7 A
20 38 8 A
20 38 10/8 AUP
20 38 10 A
20 39 11/4,5 AUP
20 40 6 A
20 40 7 AUP
20 40 8.5 A
20 40 10 A
20 40 13 A
20 41 4.5 A
20 41 7 A
20 41 10 AUP
20 41.28 5 A
20 42 7 AUP
20 42 10 A
20 44 7 A
20 45 5 A
20 45 7 A
20 45.7 8,5/6 AUP
20 47 3 A
20 47 7 A
20 47 8 A
20 47 10 A
20 48 13 A
20 50 9 A
20 50 10 AUP
20 50 13 A
20 52 7 B
20 52 10 A
20 52 12 A
20 52 15 A
20 57 10 A
20 60 13 A
20.6 26.5 3.5 B,VP
20.64 34.93 6.35 A
21 27.2 3.4 BUP
21 29 5 A,VP
21 32 7 A
21 34 6.5 A
21 35 10 A
21 38 7 A
21 40 7 AUP
21.5 31.5 6 A
22 28 4 B
22 30 4 A
22 30 7 A
22 32 5 A
22 32 7 A,AUP
22 32 9 A
22 33 8 A
22 34 6 A
22 35 5 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr