Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
54 76 12 A,B
54 76.3 12 A
54 78.5 10 A
54 81 10 AUP
54 81 22 BUP
54 82 12 AUP
54 85.5 11 AUP
55 62 10 A
55 63 7 A
55 64 10 B
55 65 4.5 A
55 65 12 B
55 68 8 A
55 68 9 AUP
55 68 10 A
55 69 10 A
55 70 8 AUP,B
55 70 10 AUP
55 70 13 A
55 72 7 AUP
55 72 8 A
55 72 10 AUP
55 72 12 A
55 74 6 A
55 75 8 A
55 75 10 A,B
55 75 13 B
55 76.2 11 A
55 78 10 AUP
55 78 12 A
55 80 8 AUP
55 80 10 A
55 80 13 A
55 85 8 A
55 85 10 A
55 85 13 AUP
55 90 10 AUP
55 90 12 A
55 100 10 AUP
55 115 4 A
55 120 10 AUP
55.56 76.2 9.5 A
56 72 8 A
56 73.15 10 BUP
56 74 12 A
56 75 10 A
56 75 12 A
56 85 8 A
57 75 7 A
57 76 10 A
57 76 11/9 AUP,VP
57 76.2 12.7 A
57 80 13 A
57 85 12 A
57.15 69.8 9.5 A
57.15 76.2 9.52 A
57.15 76.2 12.7 AUP
57.15 78.2 12.7 A
57.15 85.5 11 AUP
57.2 85.7 12.7 A
57.5 120 10 AUP
57.7 70 10 AUP
57.7 85 12 A
57.8 84 14 A
58 68 10 A
58 72 8 A
58 72 10 A
58 75 8 A
58 75 10 A
58 75 12 A
58 78 7 A
58 78 13 A
58 80 8 A
58 80 10 A
58 80 12 A,AUP
58 80 13 A
58 82 15 BUP
58 85 10 A
58 90 13 A,BUP
58 95 10 A
58 95 12 A
58 95 13 A
58.5 85 8.5 A
59.5 87 10 B
60 69.5 7 B
60 70 8 B
60 70 10 B
60 70 13 B
60 72 7 A
60 72 10 A
60 75 8 A
60 75 8 A
60 75 10 A
60 75 13 A
60 76 7 A
60 77 7 A
60 78 7 A
60 78 10 AUP
60 78 12 A
60 80 7,5/7 AUP,VP

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr