Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
135 165 15.8 B
135 170 12 A
135 175 15 A
136.25 161.75 12.5 A
136.25 168.25 15.8 C
136.8 165 13 AUP
138 160 15 A
140 60 10 A
140 160 13 A,AUP
140 165 13 AUP
140 165 14 B,C
140 165 15 A
140 170 13 A
140 170 15 AUP
140 180 12 A
140 180 15 A
142 168 15 A
143 165 10 B
143 175 15 A
143.5 175 15 A
144 160 13 A
144 175 15 A
145 160 13 A
145 165 13 A
145 168 13 A
145 170 13 A
145 170 15 A
145 175 13 A
145 175 14 BUP
145 175 15 A
145 180 13 A
146 168.3 11 A
146 177.8 13 A,VP
148 180 13 A
150 168 15 A
150 170 10 A
150 170 12 A
150 170 13 B
150 170 15 BUP
150 180 12 A
150 180 15 A
150 190 15 A
153 178 13 A
155 190 15 A
155.5 200 19 A
160 180 15 A
160 185 13 AUP
160 190 15 A
160 195 18 A
160 200 13 A
160 215 16 A
165 190 13 A
165 192 12 B
170 190 8.5 A
170 200 12 A
170 200 13 A
170 200 15 A
175 200 15 A
175 205 15 A
175 215 16 A
177.8 215.9 22 BUP
178 205 17 AUP
180 200 15 A
180 210 10 A
180 210 15 A
180 210 18 AUP
180 215 15 A
180 215 16 A
180 216 15 A
180 220 16 A
185 210 13 A
190 220 13 A,VP
190 220 16 A
190 225 12 A
195 220 16 A
200 225 15 A
200 230 15 A,AUP
203.6 254 19 BUP
205 230 15 A
205 240 15 A
205 250 16 B
210 240 15 A
210 270 20 A
215 240 12 A
215 250 16 A
215 270 25 BUP
220 250 16 A
220 260 14 A
225 250 15 A
230 260 16 A
230 280 15 A
240 270 15 A
250 280 15 A
250 290 16 A
255 290 16 A
270 310 15 AUP
345 390 21 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr